Kom och träffa Jesper Josefsson

Studerande och personal vid Ålands yrkesgymnasium bjuds in att träffa näringsminister Jesper Josefsson

Skolans Hållbarhetsgrupp samarbetar i år med skolans Jämställdhetsgrupp. Vi vill försöka göra konkreta insatser för den sociala hållbarheten, i och med detta ordnas ett morgonfika varje månad under vårterminen (sista onsdagen i månaden) för de studerande. Lärare och personal är också välkomna med.

Hur går träffarna till? Den inbjudna gästen pratar i cirka 10 minuter, sedan får man ställa frågor. Tillfället är gratis om man bara vill komma och lyssna.  Undervisande lärare bör följa med sin klass till träffen.

Temat för träffarna är ”Välmående och bemötande”

Till varje fika har vi en inbjuden gäst som berättar om sin ”livsväg”, där kanske ett intresse / en syssla / ett jobb / ett uppdrag / ett engagemang har bidragit till välmående i vardagen och mening i tillvaron. Vi tror och hoppas att de här tillfällena kan stärka samhörigheten, vara inspirerande och ge framtidstro.

Den tredje gästen är Jesper Josefsson, politiker och nuvarande näringsminister samt företagare.  Jesper berättar om sin resa - från tiden i yrkesskolan till företagare, politiker och vad som har gett honom styrka och välmående längs vägen

När? Onsdag 24 april kl. 09:30
Var? Strandgatan 1. Det bjuds på fika.

Pratstunden spelas även in, så den går att se efteråt här

Välkomna!
Hälsningar Hållbarhets- och jämställdhetsgruppen

Lägg till ny kommentar