Utskrifter

Inom Ålands gymnasium finns över 80 skrivare. Trots denna mängd skrivare önskar vi att du skriver ut så lite som möjligt. Utskrifter är kostsamma både ekonomiskt och för miljön.

Allmänt om utskrifter

  • Vi tillåter utskrifter endast från skolans datorer
  • Alla utskriftsarbeten loggas
  • Standardinställningen för utskrifter är svartvit dubbelsidig (för de skrivare som stöder dubbelsidiga utskrifter)
  • Om det inte är någon skrivare installerad på datorn du jobbar vid kan du installera den själv. Lathund under länkar.