Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete (LIA) är en viktig del av utbildningen. Att du som studerar till ett yrke har möjlighet att komma ut i arbetslivet och träna dina nyförvärvade kunskaper är mycket betydelsefullt.

Ett smakprov på ditt kommande arbetsliv

Under LIA-perioden får du en uppfattning om hur dina framtida arbetsplatser är som arbetsgivare. Samtidigt får du bättre branschkännedom och inblick i vad yrket innebär.

LIA är också till nytta för de arbetsplatser och arbetsgivare där lärandet sker. Under det arbetsplatsförlagda lärandet får de lära känna dig och andra studerande inom yrket. På så sätt kan de bekanta sig med sina eventuella framtida anställda.

Hur lång är LIA?

Omfattningen av LIA är minst 30 kp för alla utbildningar. LIA-perioderna avslutas för det mesta med ett yrkesprov.

Antalet veckor och fördelningen av LIA-veckor under utbildningen varierar. Vissa program har LIA i alla årskurser medan andra inte alls har LIA under första året. Det beror dels på branschen och dels på tillgången till LIA-platser.

Det är vanligast med en kortare LIA under första läsåret med fokus på att du ska få se och känna på hur det är på en arbetsplats. LIA det andra läsåret är under längre perioder där du ska delta i yrkesutförande. 

Under sista året står du på tröskeln till att vara yrkesman/-kvinna och behöver därför vara ganska självgående. Även här skiljer sig LIA-perioderna mellan programmen. Den kan antingen vara en längre period eller bestå av flera kortare LIA-perioder.

Hitta din egen LIA-plats

I din yrkesutbildning ingår kundkontakt. Därför låter vi våra studerande att själva söka LIA-plats när det är möjligt. Då får du öva dig i kundkontakt samtidigt som du får övning i att ta eget ansvar, vilket också en viktig del av utbildningen.

För närvårdar- och barnledarprogrammen på Östra skolgatan 2 söks LIA-platserna av LIA-samordnare Gabriella Nordlund. Sjöfartsprogrammens praktikplatser koordineras av Jonathan Eriksson.

Sök din LIA-plats i god tid!

Det kan ta tid att få ett ja, så sök din LIA-plats i god tid. Du behöver minst en månads framförhållning. Kontakta din lärare om du tycker det är svårt så hjälper vi dig.

Meddela sedan din lärare när du har fått plats på ett företag. Vi vill ha en kontaktperson, ett företagsnamn samt telefonnummer och e-post. Du som studerar vid utbildningsprogrammen på Östra Skolgatan 2 eller Neptunigatan 6 får din LIA-plats av LIA-samordnaren.

Tips! Innan du ringer eller gör ett personligt besök är det bra om du ser till att förbereda dig. Det gör besöket mindre läskigt och du gör ett bättre intryck.

Du kan till exempel ta reda på lite om företaget du vill kontakta och berätta:

 • vilken examensdel du läser
 • vad du vill/önskar lära dig eller träna på under din LIA
 • varför du vill göra din LIA hos det företag du tar kontakt med.

Glöm inte bort att presentera dig! Berätta ditt namn, namnet på skolan och vilket program du går.

Lycka till! Du kommer att klara det galant!

Du är din egen marknadsförare

Tänk på att du marknadsför dig själv under din LIA – och kom ihåg att det gäller från dag ett. Ett gott intryck underlättar din fortsatta kontakt med arbetslivet. Det gör det också lättare att få en ny plats vid nästa LIA och ökar dina möjligheter till anställning efter avslutade studier.

Viktigt att tänka på vid LIA för dig som studerar:

 • respektera arbetstiderna
 • ha inte mobilen framme om den inte behövs i arbetet
 • visa intresse för arbetet och arbetskamraterna
 • ställ frågor
 • och viktigast av allt – ha kul!

LIA är en fantastisk möjlighet att prova olika arbetsgivare!

Efter LIA-perioden

Efter LIA-perioden kan du anhålla om kilometerersättning om du har busskort och inte haft möjlighet att åka buss till LIA-platsen eller om du inte har busskort och hade mer än 5 km till LIA-platsen. Du kan anhålla om måltidsersättning om du inte haft möjlighet att äta lunch på skolan. Ersättning kan endast sökas för LIA som skett under pågående läsår och om LIA-dagboken har fyllts i och lämnats in (gäller de utbildningsprogram som har LIA-/praktikdagbok). Sista dag att lämna in ifyllda ersättningsblanketter för läsåret 2022-23 är torsdagen den 8 juni 2023.

Vem ska jag fråga om LIA?

På ÅYG har vi tre LIA-koordinatorer. Till dem vänder du dig om du har generella frågor om LIA, det vill säga alla frågor utom de som rör innehållet.

Frågor om innehållet i LIA svarar berörd lärare på. Vem som är berörd lärare hittar du på ditt studerandeavtal.

LIA-koordinatorer vid ÅYG:

 • Yana Jahrén – LIA-koordinator för Datanomer, Hotell och restaurang och Företagsekonomi
 • Gabriella Nordlund – LIA-koordinator för Närvårdare och SoS
 • Matilda Fagerström – LIA-koordinator Bilbranschen, Husbyggare, Husteknik (VVS), Elteknik, Frisör, Maskin och metallbranschen
 • Jonathan Eriksson – Praktikansvarig för sjöfartsprogrammen