Omprov av godkänt studentprov

Du har rätt att göra om varje godkänt prov i studentexamen hur många gånger du vill.

Är det så att du har hunnit göra om något prov redan innan du får studentexamensbetyget, blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget.

Ett godkänt prov som du gör om efter att du fått studentexamensbetyget får du ett separat betyg över. Också ett prov som nämnden har bedömt med laudatur har du rätt att göra om, om du så önskar.