Omprov av godkänt studentprov

Varje godkänt prov i studentexamen har du rätt att göra om hur många gånger du vill. Det gäller både obligatoriska prov och extra prov. Är det så att du har hunnit göra om något prov redan innan du får studentexamensbetyget, blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget.

Ett godkänt prov som du gör om sedan du fått studentexamensbetyget får du ett separat betyg över. Också ett prov som nämnden har bedömt med laudatur har du rätt att göra om, om du så önskar.