Stöd för studerande

Skolans undervisning och verksamhet sporrar studerande att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och hälsa.

Skolans rektor, studiehandledare, lärarkår och övrig personal samt studerandevårdspersonalen arbetar tillsammans för att befrämja din personliga utveckling och ditt studieresultat.

Handledning under studietiden

Under studietiden får du information och handledning som ger dig underlag för att välja ett studieupplägg som motsvarar ditt intresse och din framtida utbildning samt karriär. Handledning ges såväl på lektionerna som i grupp och individuellt.

Stöd och specialarrangemang

Skolan erbjuder stöd i olika former t ex stödkurser i engelska och svenska samt drop-in-lektioner för stöd i matematik. Har du dokumenterade svårigheter finns det möjlighet att erhålla vissa specialarrangemang i såväl studierna som i studentexamen. Specialundervisning ges ej vid Ålands lyceum.

Läs mer under de olika underrubrikerna i menyn.

Studerandehälsan och studerandevårdsgruppen

Via Studerandehälsan har du tillgång till skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog, skolläkare samt preventivmedelsrådgivning. Studerandehälsans personal ingår också i skolans studerandevårdsgrupp.