Handlingsplaner vid ÅYG

Ålands yrkesgymnasium har handlingsplaner för hur skolan agerar i olika situationer som berör dig under din skolgång och dina studier.

Handlingsplanerna uppdateras kontinuerligt.