Logoped

I skolan finns en logoped, Josefin Granholm-Glad, vars arbetsuppgifter är att:

  • utreda studerande gällande läs- och skrivförmågor
  • vid behov utreda språk- och kommunikationsförmågor
  • handleda de studerande kring arbetssätt och tidsenliga verktyg som kan underlätta vid läs- och skrivsvårigheter.

Logopeden utfärdar utlåtanden till Studentexamensnämnden och inför högskoleprovet.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta i första hand Anne Almkvist som ansvarar för alla arrangemang som berör studerande i behov av stöd - hon förmedlar sedan vidare till rätt instans.