Yrkesrådet för affärsverksamhet och IT-stödperson

Medlemmar i yrkesrådet för affärsverksamhet och IT-stödperson för tiden 1.8.2023-31.7.2026:

Branschrepresentanter

 • Alexander Östergård
 • Pernilla Söderlund
 • Fredrik Häggblom
 • Jani Sjölund
 • Jan-Erik Karlsson
 • Christian Jansson

Representanter från lärarkåren

 • Daja Rothberg
 • Kjell Hansen
 • Yana Jahrén

Studeranderepresentanter

 • Eric Häggblom (IT)
 • Daniel Strandvik (MERK)