Ledningsgruppen

Ledningsgruppens uppdrag är att:

 • ta ställning till rektors förslag och initiativ
 • ge utlåtande om budgetförslag och förslag till budgetfördelning
 • ta ställning till olika teman under läsåret, gemensamma aktiviteter och program
 • bereda ärenden för behandling i samordningsgruppen
 • ta initiativ till verksamhetsförändringar och utveckling
 • behandla övriga för skolan angelägna frågor.

Ledningsgruppen består läsåret 2024-2025 av:

 • rektor Marcus Koskinen-Hagman, sammankallare
 • prorektor Fredrik Törnroos, sekreterare
 • Anne Almkvist
 • Katarina Cederroos
 • Kim Dolke
 • Anna Levander
 • Alexandra Lillie
 • Tanja Reuter-Lindén
 • Maria Westerholm

samt två studeranderepresentanter:

 • Sara Andersson
 • Noah Holm