Stöd i främmande språk

Engelska

Studerande som har uppenbara brister i baskunskaperna har möjlighet att delta i en stödkurs i engelska ENG11 för att repetera grundskolans lärokurs och befästa de grundkunskaper som behövs för fortsatta studier i engelska.

Ämnesläraren informerar och rekommenderar berörda studerande att delta i stödkursen. Kursen/studieavsnittet bokar du hos din studiehandledare och beskrivning av innehåll, arbetssätt mm. hittar du i Wilma, Läroplan. Kursen utgör ett studieavsnitt  à 2 sp och avklarat avsnitt bedöms med Godkänd i din studieplan.

Utöver stödkursen kan intresserade studerande delta i extra engelska som drop-in verksamhet en till två gånger i veckan. Information om plats och tid förmedlas via e-post och info-tv.

Korta språk

Studerande som inte klarar godkänt vitsord i de obligatoriska studieavsnitten i korta språk trots gedigen arbetsinsats har möjlighet att få enstaka stödlektioner. Ta kontakt med din språklärare genast då du upplever en risk att inte bli godkänd i ett pågående studieavsnitt. För mer information, följ länken nedan.