Hälsa

Studerandehälsan

Studerandehälsan på Neptunigatan 21 finns för dig som studerar vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Som studerande har du rätt till kostnadsfri hälsovård.

På Studerandehälsan arbetar:

 • skolhälsovårdare
 • skolkuratorer
 • skolpsykologer
 • preventivmedelsrådgivare
 • skolläkare

Skolhälsovårdare

Har du något du vill prata med en skolhälsovårdare om? Då kan du komma till Studerandehälsan på obokad eller bokad tid.

Obokad tid

Drop-in tid måndag-torsdag kl. 9-11.

Bokad tid

Du kan kontakta skolhälsovårdare för tidbokning eller boka tid på webbokningen.

Hälsoundersökning

Du får en tid för hälsoundersökning under ditt första studieår. Inför besöket får du gärna fylla i en digital hälsoenkät som vi skickar ut per mejl.

Skolkurator och skolpsykolog 

Du kan prata med skolkurator eller skolpsykolog om hur du mår, din skolgång och din livssituation.

Du kan boka tid till Studerandehälsans personal via:

 • telefon
 • Wilma
 • mejl
 • sms

Du kan också be någon att hjälpa dig att ta kontakt. 

Preventivmedelsrådgivning 

Hälsovårdare från preventivmedelsmottagningen har mottagning på Studerandehälsan varje vecka.

Du bokar tid genom att:

 • Kontakta skolhälsovårdare
 • Boka på webben

Skolläkare

Skolläkaren har mottagning på Studerandehälsan en halv dag i veckan.
Boka tid till skolläkaren via Studerandehälsans personal.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till oss hittar du på Wilma, Studnet och ÅHS hemsida.

Avbokning av tid

Om du inte kan komma till din bokade tid, vänligen avboka så fort som möjligt.

Kom ihåg att du även behöver meddela avbokning till Studerandehälsan om du har en bokad tid och är sjukanmäld från skolan.

Har du frågor?

Kontakta vem som helst av oss så hjälper vi dig!