Berzeliusdagarna

Vad?

Svenska Kemisamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956 med syftet att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist.

Var?

Vid Stockholms universitet i Sverige.

När?

I januari-februari varje år.

Vem?

Intresserade naturvetare.

Hur?

Berörda lärare informerar om evenemanget och intresseanmälan under läsåret.

Kommentar

En chans att bekanta sig med forskning och studier inom kemi, samt träffa naturvetenskapligt intresserade studerande från hela Sverige!