Studiehandledning

Alla studerande som är inskrivna vid Ålands yrkesgymnasium har tillgång till studie- och karriärvägledning. Hos oss finns fyra studiehandledare som hjälper till och handleder dig i dina studier, en studiehandledare finns knuten till varje utbildningsprogram. Studiehandledaren följer kontinuerligt upp dig som är under 30 år och som studerar i en ungdomsgrupp.

Du som studerar i en vuxengrupp eller är över 30 år har möjlighet till stöd och handledning i första hand via skolans supporttjänst, e-post till  ayg-studiehandledning@gymnasium.ax.
Via studiehandledarsupporten kommer du alltid i kontakt med en studiehandledare senast följande vardag efter att du skickat ditt meddelande. Säkrast får du alltid tag på en studiehandledare via vår supporttjänst, oavsett om du är ungdom, vuxen eller vårdnadshavare.

Studiehandledaren på ditt utbildningsprogram handleder dig i planeringen av dina studier vid yrkesgymnasiet och svarar på frågor om HUTH-studier och ansökningar till skolor efter dina studier vid yrkesgymnasiet. Skicka dina frågor till studiehandledarsupporten eller tag kontakt med studiehandledaren som har hand om ditt utbildningsprogram om du har frågor!

Vem gör vad av studiehandledarna?

Gabriella Husell, Strandgatan 1

  • Studiehandledare för utbildningsprogrammen till kock, servitör, merkonom och IT-stödperson
  • HUTH-info och -material för samtliga HUTH:are

Diana Lundqvist, Östra Skolgatan 2

  • Studiehandledare för utbildningsprogrammet till barnledare och närvårdare samt vuxengrupperna för barnledare, närvårdare och omsorgsassistent
  • Ansvarig för vuxenutbildningarnas gemensamma ämnen
  • Handleder vid frågor om vidarestudier för vuxengrupperna

Susanne Åvik, Neptunigatan 19

  • Studiehandledare för utbildningsprogrammen till frisör, fordonsmekaniker, husbyggare, elmontör, rörmontör och verkstadsmekaniker

Johanna Helander, Neptunigatan 6

  • Studiehandledare för utbildningsprogrammen till däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker, vaktmaskinmästare och vaktstyrman (sjöfart) samt yrkesinriktad specialundervisning

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasieutbildningen. Du kan välja att studera vid Högskolan på Åland eller att studera vid yrkeshögskolor eller högskolor/universitet i Finland och Sverige.

Här finns information till dig som vill studera vidare i Sverige

Här finns information till dig som vill studera vidare i Finland

Här finns information till dig som vill studera vidare på Åland

Utbildningen ger grundläggande behörighet för studier i Sverige. För många utbildningar i Sverige krävs dessutom särskild behörighet. Vissa särskilda behörigheter erbjuds i det s.k.  HUTH-paketet. Observera att HUTH-paketet inte erbjuds på närvårdar- och sjöfartsutbildningarna.

Särskilda behörigheter för studier i Sverige (kp=GEM, kurser=HUTH LP2016, sp=HUTH LP2021)

Ämne

Antal kp/kurser/sp GEM-behörighet HUTH-behörighet
Svenska 6 kp/ 6 kurser/ 14 sp grundläggande Sv 3
Engelska 6 kp/ 6 kurser/ 14 sp grundläggande En 6
Matematik 6 kp/ 7 kurser/ 16 sp Ma 1b Ma 3b
Naturkunskap (kemi och fysik) 2 kp/ 3 kurser/ 2 sp Nk 1 Nk 2
Geografi 0 kp/ 1 kurs/ 6 sp - Nk2
Samhällskunskap 2 kp/ 4 kurser/ 8 sp Sh 1 Sh 2
Upprätthållande av arbetsförmåga 5 kp Idrott och hälsa 1 Idrott och hälsa 1

I bilagorna på denna sida finns mer information om vidare studier.