IT-info

ÅGiT vid Ålands gymnasium

Vi är totalt sju personer inom Ålands gymnasium som ska se till att IT fungerar på bästa möjliga sätt för dig som studerar:

IT-chef

  • två systemansvariga
  • en IT-assistent
  • en studieregisteradministratör (Wilmasystemet)
  • två IKT-handledare, en i vardera skola.

Om du har frågor eller problem som rör IT:

  1. Kom och träffa oss, vi finns i alla skolhus!
  2. eller skicka e-post till: support@gymnasium.ax