Busskort

Om du åker buss mellan hemmet och skolan under läsåret och din resväg är 5 km eller längre betalar skolan resorna. Vid avbrutna eller avslutade studier måste du lämna tillbaka busskortet till kansliet.

När/hur ansöker jag om busskort?

Du ansöker om busskort genast i början av höstterminen varje år genom att fylla i ett formulär som publiceras som nyhet på studnet. Busskortet lämnar du sedan in till skolans kansli varje år innan sommarlovet.

Du kan även kontakta kansliet (studiekoordinatorn) om du behöver hjälp med att ansöka om busskort.

Vad ska jag göra om jag tappar bort mitt busskort?

Om du tappar bort ditt busskort löser du själv ut ett nytt från Ålandstrafiken. Det kostar 5 € att lösa ut ett nytt busskort.

Ålandstrafikens webbplats med kontaktuppgifter

För vilka resor är busskortet giltigt?

Busskortet är giltigt för resor mellan hemmet och skolan eller din LIA-arbetsplats under skoldagar kl. 06:00–19:45.

Övrigt att komma ihåg!

  • Om du kör med egen bil till LIA-arbetsplatsen under LIA-perioden måste eventuellt busskort lämnas in till skolan för att du ska vara berättigad till km-ersättning för resorna med bil till och från LIA-arbetsplatsen.
  • Om du får bostadsbidrag kan du inte få busskort.