Järventaus Anne

  • Ålands gymnasium
vik. Studiekoordinator
  • Östra skolgatan 2 Kansli och administration
+358-18 536 400

Övriga arbetsuppgifter: 

Studiesekreterare för barnledare och närvårdare