Behörighet för vidare studier

Grundläggande behörighet

Alla studerande som avlägger examen från någon av skolorna inom  myndigheten Ålands gymnasium, gymnasieexamen med yrkesinriktning/grundexamen från Ålands yrkesgymnasium eller allmänbildande gymnasieexamen inklusive studentexamen från Ålands lyceum, erhåller grundläggande behörighet för vidare studier på Åland, fastlandet och i övriga Norden.

Särskild behörighet

Nästan alla utbildningsprogram vid svenska högskolor och universitet kräver dock att man utöver grundläggande behörighet också uppfyller krav på särskild behörighet.

Genom att välja HUTH-paketet erhåller studerande enligt nu gällande regelverk följande särskilda behörigheter för vidare studier i Sverige:

Ämne

Antal kurser (LP2016) Antal studiepoäng (LP2021)* Behörighet
Svenska 6 kurser 12 sp Sv 3
Engelska 6 kurser 12 sp En 6
Matematik 6 kurser 12 sp Ma 2b
Matematik 6 kurser samt MK07 12 sp samt MK8 Ma 3b
Samhällskunskap 4 kurser (SK01-04) 8 sp (SK1-4) Sh 2
Fysik 2 kurser 2 sp naturvetenskap (NV) Nk 2*
Kemi 1 kurs
Geografi 1 kurs 6 sp

* De särskilda behörigheterna för LP2021 har ännu inte fastställts av UHR.

Högskoleutbildningar inom naturvetenskap och teknik kräver ofta att man har läst lång matematik, fysik och kemi, vilket inte ryms inom ramen för HUTH. Dessa behörigheter kan läsas in tex. via basår vid svenska universitet och högskolor.

Se Universitets- och högskolerådets Bedömningshandbok för utländska gymnasiala meriter via länken nedan för mer information (välj efter behov Ålands yrkesgymnasium/Ålands lyceum och aktuell läroplan i menyn!).