Lärare och personal

Vid Ålands yrkesgymnasium arbetar personal inom flera olika yrkesområden.

Rektor och biträdande rektorer

Skolan har en rektor och fyra biträdande rektorer. Verksamheten är indelad i fyra ansvarsområden:

  • Neptunigatan 6 (sjöfart)
  • Neptunigatan 19 (teknik, frisör, smågruppsundervisning och yrkesträningsprogrammet) 
  • Östra Skolgatan 2 (närvårdare, barnledare) 
  • Strandgatan 1 (IT-stödperson, merkonom, kock, servitör) 

Undervisande och handledande personal

Vid Ålands yrkesgymnasium arbetar ca 90 lärare. Vi har även speciallärare, studiehandledare och skolcoacher vilka finns för stöd i dina studer i de flesta skolhus.

Kanslipersonal

Ålands yrkesgymnasium har fyra kanslier, ett i respektive skolbyggnad. Vid varje kansli finns en studiekoordinator.

Kanslipersonalen svarar på praktiska och administrationsrelaterade frågor. De skriver bland annat ut studieintyg, fyller i vitsord i studiekortet, skriver ut betyg och sköter busskort. De tar också emot  sjuk- och frånvaroanmälningar.

Bibliotek

Skolans bibliotekarie ansvarar för både yrkesgymnasiet och lyceet.

IT-stöd

IKT-handledarens uppgift är att handleda datoranvändningen vid studierna. Handledaren hjälper studerande och lärare i frågor som rör användningen av IT och IKT i verksamheten.

ÅGiT - Ålands gymnasiums IT-avdelning sköter teknisk support och underhåll av IT-utrustningen. ÅGiT hjälper Ålands yrkesgymnasium, Ålands lyceum och myndigheten Ålands gymnasium med IT-stöd för verksamheten.

Behöver du hjälp med frågor som rör datoranvändningen kontaktar du IKT-handledaren vi e-post: support@gymnasium.ax.

Lunchrestauranger

Restaurangföreståndare och övrig kökspersonal vid restaurangerna ansvarar för skollunch och mellanmålsservering.

Lunch för studerande, lärare och övrig personal serveras i:

  • restaurang Rosé på Neptunigatan 19
  • restaurang Oasen på Västra Skolgatan
  • restaurang Seaside på Neptunigatan 6
  • övningsrestaurang Hjorten på Strandgatan 1

Fastighetsskötsel och vaktmästeri

Vid skolan finns tre kontor för fastighetsskötsel, ett på varje adress. Fastighetsskötare finns på plats från kl. 07:00.

Städning

Städarna är på plats under skoldagen och arbetet leds av en städledare.

Centrallager

Ålands yrkesgymnasiums centrallager har hand om allt material för utbildningarna inom teknikbranschen. Centrallagret finns på Neptunigatan 19.