Information för vårdnadshavare

Vårdnadshavare inbjuds till läsårets informationstillfällen.

Informationstillfällena hålls i lyceets hörsal. Ingång via den östra entrén.

Välkomna!

  Årskurs Datum Innehåll
  ÅK 1 torsdag 10 oktober 2019  kl. 19.00 Allmän introduktion om studierna vid lyceet. Hem- och skolamöte.
  ÅK 3 torsdag 7 november  2019 kl. 19.00 Ansökan och antagning till vidarestudier
  ÅK 2 torsdag 16 januari 2020 kl. 19.00 Studentexamen
  ÅK 9 onsdag 29 januari 2020 kl. 19.00 Studier vid lyceet, ansökningsinformation

  Bilagor: