Information för vårdnadshavare

Vårdnadshavare inbjuds till läsårets informationstillfällen.

Informationstillfällena hålls i lyceets hörsal. Ingång via den östra entrén.

Välkomna!

  Årskurs Datum Innehåll
  ÅK 1 torsdag 10 september 2020  kl. 19.00

  Allmän introduktion om studierna vid lyceet. Hem- och skolamöte.
  Presentationerna finns som bilaga.

  ÅK 3 torsdag 12 november  2020 kl. 19.00 Ansökan och antagning till vidarestudier
  ÅK 2 torsdag 21 januari 2021 kl. 19.00 Studentexamen
  ÅK 9 onsdag 3 februari 2021 kl. 19.00 Studier vid lyceet, ansökningsinformation

  Informationsmötet för åk 1-vårdnadshavare

  Välkomna på informationsmöte för vårdnadshavare till studerande i årskurs 1! För att undvika större folksamlingar används tre olika ingångar, enligt bifogad karta: 

  • Östra: 1B, 1C, 1D
  • Södra: 1A, 1G
  • Västra: 1E, 1F

  Vid ingången tar studiehandledaren emot och ger närmare anvisningar om var basgruppen ska samlas. På kartan framgår vem som är grupphandledare och studiehandledare för respektive basgrupp.

  Då utrymmet i klassrummen är begränsat önskar vi att endast en vårdnadshavare per studerande deltar i mötet.

  Hem & skola-föreningen vid Ålands lyceum arbetar för att främja samarbetet mellan skolan och hemmet. Vi vill uppmana alla vårdnashavare att delta genom att betala medlemsavgiften som möjliggör ekonomiskt stöd till verksamhet som gynnar de studerande!

  Läs mer via länk nedan.

  Välkomna!

  Bilagor: