Omtagning

Ett omtagningstillfälle anordnas efter varje period. Datum och klockslag för respektive omtagning framgår av Arbetskalendern, se Länkar.

Rätt att delta i omtagning

Du har rätt till omtagning i följande två fall:

  1. Du har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord ska delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning.
  2. Du som varit sjuk vid examinationstillfället (kursprov, uppsats mm.) har rätt att delta i närmast följande omtagning. Myndiga studerande som själva anmält sin sjukfrånvaro ska verifiera sjukdom med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare. Intyget ska lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg har den studerande förverkat sin rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget mm.! Studerande, myndiga eller omyndiga, behöver inte uppvisa sjukintyg om sjukanmälan gjorts av vårdnadshavare antingen i Wilma eller per telefon till skolans kansli.

Du som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i ett nytt examinationstillfälle för att få möjlighet att höja det underkända kursvitsordet. Ta kontakt med din lärare så fort som möjligt för att komma  överens om ett nytt datum.

Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande pga. ledighet för bl.a. resor inte har haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen.

Flera omtagningar?

Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om du på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör du komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare.

  • Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren.
  • Du kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning om du anser att du hinner skriva två prov, men det är i första hand inte att rekommendera.
  • Om du har flera prov el.dyl. att skriva om måste du kontakta berörda lärare för att komma överens om alternativa provarrangemang inom anmälningstiden för omtagning (dvs samma deadline som för anmälan till omtagning)!

Anmälan till omtagning

Kom ihåg att anmäla dig till omtagningstillfället om du varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle eller om du vill höja underkänt kursvitsord. Du anmäler dig genom att skicka ett e-postmeddelande till din lärare. Sista anmälningsdatum och tidpunkt: se Arbetskalendern! 

OBSERVERA!

  • Lärare utarbetar prov endast till dem som skickat e-postmeddelande om deltagande i omtagningen inom föreskriven tid.
  • Studerande som får förhinder att delta i examinationstillfället/omtagningen ska snarast kontakta vederbörande lärare!
  • Observera att studerande som är sjukanmäld på dagen för omtagning inte har rätt att delta i examinationstillfället.