Övriga studier: ESA & ISA mm

Förutom de obligatoriska och de valfria studieavsnitten som finns beskrivna i läroplan 2021 erbjuds du i lyceet möjlighet att avlägga

  • gymnasiediplom - läs i Wilma (Läroplan)
  • temastudier - läs i Wilma (Läroplan)
  • övriga studier.

Övriga studier är ett samlingsnamn för studieavsnitt som inte hör till timfördelningens obligatoriska och valfria studieavsnitt. Övriga studier indelas i interna och externa studieavsnitt:

  • Interna studieavsnitt (ISA) arrangeras inom skolans ramar och utgör en viktig del av den återkommaande verksamheten. Det kan också handla om långsiktigt samrabet med organisationer i det omgivande samhället. Utbudet varierar utifrån efterfrågan och ekonomiska resurser.
  • Externa studieavsnitt (ESA) avläggs vid tex andra skolor, organisationer eller föreningar om studierna kan anses komplettera lyceets utbildningsbud och bidra till mångsidig kompetens.

Dessa studieavsnitt måste vara godkända för att kunna tillgodoräknas och noteras i studieplanen med anteckning om godkänd prestation (G).

Läs mer om ESA och ISA i undermenyn!