Övriga studier: ESA & ISA mm

Förutom de obligatoriska och de valfria studieavsnitten som finns beskrivna i läroplan 2021 erbjuds du i lyceet möjlighet att avlägga

  • gymnasiediplom - läs i Wilma (Läroplan)
  • temastudier - läs i Wilma (Läroplan)
  • övriga studier

Övriga studier är ett samlingsnamn för studieavsnitt som inte hör till timfördelningens obligatoriska och valfria studieavsnitt. Övriga studier indelas i interna och externa studieavsnitt:

  • Interna studieavsnitt (ISA) arrangeras inom skolans ramar och utgör en viktig del av den återkommande verksamheten. Det kan också handla om långsiktigt samarbete med organisationer i det omgivande samhället. Utbudet varierar utifrån efterfrågan och ekonomiska resurser.
  • Externa studieavsnitt (ESA) avläggs vid t ex andra skolor, organisationer eller föreningar om studierna kan anses komplettera lyceets utbildningsbud och bidra till mångsidig kompetens.

Dessa studieavsnitt måste vara godkända för att kunna tillgodoräknas och noteras i studieplanen med anteckning om godkänd prestation (G).

Läs mer om ESA och ISA i undermenyn!