Att studera inom HUTH

Den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) ersätter delar av de gemensamma och valbara examensdelarna med studier enligt Ålands lyceums läroplan. Vissa perioder läser du enbart yrkesämnen och vissa perioder läser du enbart HUTH-studier.

Under gymnasietiden läser du totalt fem perioder med studier enligt Ålands lyceums läroplan:

  • HUTH-perioderna benämns Studieblock A-E.
  • Övriga perioder läser du yrkesämnen.

Via underrubrikerna hittar du mer information om:

Bekanta dig även med övrig information i menyn till höger!