Studiestöd

Om du är studerande och har fyllt 17 år kan du beviljas studiestöd. För att erhålla fullt studiestöd måste du fullfölja minst 4 studieavsnitt (8 studiepoäng) per period i Ålands lyceum alternativt 22 kp/termin eller 43 kp/läsår i Ålands yrkesgymnasium.

Halvt studiestöd får du om du fullföljer minst 2 studieavsnitt (4 studiepoäng) per period vid Ålands lyceum eller avlägger minst 15 kp/termin och 30 kp per läsår i yrkesgymnasiet.

I början av hösten meddelar skolan AMS vilka studerande som går i åk 1, 2 och 3. Därför behöver du inte ett intyg från skolan då du anhåller om studiestöd!

Ansök om studiestöd

Kom ihåg att studiestödet inte beviljas i efterskott. Det betyder att om du vill ha stöd från och med augusti bör du ansöka senast i augusti, men gärna redan under vårterminen inför inkommande läsår om du redan lyfter stöd.

Studiestöd under tredje året

Studerande som går det tredje året i Ålands lyceum ansöker i första hand om studiestöd till och med den 31.3. Om du har undervisning i period 4 och/eller 5 måste du lämna in en ny ansökan till AMS.

Gör så här:

  1. Kontakta din studiehandledare eller kansliet under vårterminen för att få ett intyg över dina återstående studier.
  2. Lämna in ansökan och intyg till AMS senast i april (den månad du söker stöd för).

Studerande som går sitt fjärde år måste också lämna in ett intyg över vilka studieavsnitt och studentprov man planerar avlägga under det sista läsåret för att lyfta studiestöd.

Bostadstillägg

Studerande kan anhålla om bostadstillägg från AMS.

Kontakta Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Nygatan 5, +358-18 25501, för närmare upplysningar eller läs mer på AMS webbplats.