Lärare och personal

Ett flertal yrkesgrupper arbetar i Ålands lyceum. För mer information och kontaktuppgifter till alla
- använd funktionen "Sök personal"!

Ledning

Verksamheten leds av rektor Marcus Koskinen-Hagman och prorektor Fredrik Törnroos, som i samarbete med skolans ledningsgrupp kontinuerligt utformar och utvecklar skolans verksamhet.

Undervisande och handledande personal

I lyceet arbetar 40 lärare som är lektorer eller timlärare i huvudtjänst.

  • Lärarna samarbetar i ämneslag och har sina arbetsrum på olika platser i skolbyggnaden: se länk!
  • Alla basgrupper har en grupphandledare: se länk!

Skolan har också en ansvarig lärare för studerande i behov av stöd, en bibliotekarie samt studie- och IKT-handledare. Se Kontaktuppgifter för mer information!

Kanslipersonal

På kansliet arbetar en studiekoordinator och en ekonomiassistent, som också handhar telefonväxeln. Kanslipersonalen svarar på praktiska och administrationsrelaterade frågor, samt tar emot sjukanmälningar.

IKT-personal

IKT-handledaren bistår studerande och lärare med hjälp i frågor som rör användningen av IT och IKT i verksamheten.

ÅGiT - Ålands gymnasiums IT-avdelning - betjänar Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium samt myndigheten Ålands gymnasium med IT-stöd för verksamheten: se länk!

Fastighetsskötsel och vaktmästeri

Skolans fastighetsskötare finns på plats från kl. 7:00.

Städarna är på plats under skoldagen och arbetet leds av en städledare.

Restaurang Oasen

Restaurangchef och övrig kökspersonal ansvarar för skollunchen: se länk!