Stöd i svenska

Studerande som upplever svårigheter att klara studierna eller som har diagnostiserade svårigheter, såsom läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem eller liknande, har möjlighet att delta i läs- och skrivträningskurser.

Stödkurser: Lästräning (SV12) och Skrivträning (SV13)

Varje år ges studieavsnitten i läs- och skrivträning åtminstone en gång.

Ämnesläraren informerar och rekommenderar berörda studerande att delta i stödet. Stödkurserna bokar du hos din studiehandledare och beskrivningar (information om innehåll, arbetssätt mm) hittar du i Wilma, Läroplan.

Svenska med Helena: för dig med annat modersmål än svenska

Lyceet erbjuder också stöd till studerande som har ett annat modersmål än svenska som vill stärka sin språkliga förmåga. Det kan handla om att öka ordförrådet, öva språkets struktur, hitta lässtrategier samt utveckla skrivandet. Stöd ges en lektion i veckan under hela läsåret eller som hel kurs. Kontakta Helena Enroos för mer information.