Digiexam

Digiexam är ett digitalt provverktyg som ger såväl studerande som lärare många fördelar.  Provverktygets goda egenskaper är:

  • Lättillgängligt genom en nedladdning av programmet från Digiexams webbplats.
  • Fusksäkert då Digiexam blockerar andra program i datorn.
  • Inget behov av avstängning av det trådlösa nätverket under prov.
  • Proven rättas anonymt.
  • Full offline funktion om nätverksförbindelsen bryts.

Digiexam används flitigt av lärarna parallellt med Abittis provverktyg som används vid studentskrivningarna för att träna studerande att skriva i digitala provmiljöer.