Yrkesråd sjöfartsprogrammen

Ordförande

 • Kent Klingberg

Vice ordförande

 • Göran Ölander

Branschrepresentanter

 • Torolf Strandberg
 • David Falck
 • Ronny Karlsson
 • Mikael Fredriksson
 • Ulf Hagström

Representanter från lärarkåren

 • Tomas Grunér
 • Sebastian Ölander
 • Allan Johansson

Studeranderepresentanter

 • Jonas Långström
 • Peter Lindström

Lasse Selander invald sin sakkunnig från 10.5.2023