Studieuppehåll

Studieuppehåll kan beviljas för maximalt ett läsår. Du eller din vårdnadshavare lämnar in en skriftlig ansökan till rektor. Ansökningsblankett finns på kansliet och hos studiehandledaren.

  • Ta alltid kontakt med din studiehandledare innan du anhåller om studieuppehåll!