Skolcoach

På alla enheter finns en skolcoach. Skolcoachens huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta proaktivt för studerandes trivsel, att röra sig ute bland de studerande med avsikt att lära känna dem för att identifiera stödbehov och kunna kanalisera de studerande rätt.

Skolcoachen arbetar med trivselfrågor ur studerandesynvinkel, närvarar i klass för att iaktta klassdynamik, bistår studeranderådet samt sitter med i studerandevårdsgruppen.

Skolcoachen finns som ett socialt stöd för de studerande, är en neutral vuxen i skolan som de studerande kan vända sig till med olika ärenden, utmaningar och tankar.

Vem är skolcoach i mitt skolhus?

Neptunigatan 19: Lisa Wasström, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Neptunigatan 6: Lena Nyman, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Strandgatan 1: Patrik Dauksz, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Östra Skolgatan 2: Mona Lindroth, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00