Arbetskalender period 1

Dag Datum På gång
v. 34
1 17.8 Åk 1 inleder skolåret kl. 9:00 i hörsalen
2 ti 18.8 Åk 2-3 inleder skolåret kl. 8:00 i hemklassrummet
3 on 19.8 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
 
4 to 20.8 Sista dag för tentamensansökan och schemaändringar för P1 kl. 12:00
5 fr 21.8  
v. 35
6 24.8  
7 ti 25.8  
8 on 26.8 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
9 to 27.8 Introduktions- & IKT-dag för åk 1
10 fr 28.8 Introduktions- & IKT-dag för åk 1
v. 36
11 31.8  
12 ti 1.9  
13 on 2.9 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
14 to 3.9  
15 fr 4.9  
v. 37
16 7.9  
17 ti 8.9 Sista dag för anhållan om fritt valda kurser kl. 15:00
18 on 9.9 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
19 to 10.9 Informationsmöte för åk 1-vårdnadshavare kl. 19:00 i hörsalen
20 fr 11.9 Fortbildning för lärarna - lektionsfri dag
v. 38
21 14.9 Studentprov: real I (hä, ke) - ny uppdelning av realproven!
22 ti 15.9  
23 on 16.9 Studentprov: främmande språk, lång engelska - ny uppdelning av proven i långa språk!
Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
24 to 17.9 Studentprov: real I (geo, rel/liv, sk) - ny provdag för realproven!
25 fr 18.9 Studentprov: modersmål, läskompetens samt provet i svenska som andra språk och litteratur
v. 39
26 21.9 Studentprov: andra inhemska (finska)
27 ti 22.9 Studentprov: matematik, kort och lång lärokurs
28 on 23.9 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
29 to 24.9 Studentprov: real II (bi, fil) - ny uppdelning av realproven!
30 fr 25.9 Studentprov: modersmål, skrivkompetens
v. 40
31 28.9 Studentprov: främmande språk, kort lärokurs
Sista dag för schemaändringar inför P2 kl. 15:00
32 ti 29.9 Prov balk 4 Studentprov: real II (fyl, hi, psy) - ny provdag för realproven!
33 on 30.9 Prov balk 6  
34 to 1.10 Prov balk 2 Studentprov: främmande språk (lång franska, spanska, ryska, tyska) - ny uppdelning av proven i långa språk!
35 fr 2.10 Prov balk 5  
v. 41
36 5.10 Prov balk 8  
37 ti 6.10 Prov balk 7  
38 on 7.10 Prov balk 1 Studeranderådsmöte kl. 14:10
 
Provveckorna 40-41
  Ti 29.9 On 30.9 To 1.10 Fr 2.10 Må 5.10 Ti 6.10 On 7.10
9:00-11:20 Prov b.4 Prov b.6 Prov b.2 Prov b.5 Prov b.8 Prov b.7 Prov b.1
Lunch              
12:00-12:45 Förb. b.6 Förb. b.2 Förb. b.5 Förb. b.8 Förb. b.7 Förb. b.1 Samling
12:50-13:20             Utv. b.4
13:30-14:00             Utv. b.6
Idrott kl. 13-14
åk 2
  kl. 13-14
åk 3
  kl. 13-14
åk 1