Studentexamen för HUTH-studerande

Studerande som valt HUTH kan välja att avlägga studentexamen. Avlagd studentexamen ger ökade möjligheter att söka till utbildningar i hela världen. 

Studentexamen förnyas

Studentexamen omfattar för tillfället fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera valfria extra prov. En reform genomförs som bäst, vilket innebär att ett nytt upplägg kommer att gälla studerande som inleder sin studentexamen fr o m våren 2022, i första hand studerande som inleder sina gymnasiestudier fr o m hösten 2020: studentexamen omfattar då fem obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera valfria extra prov.

Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår).

Modersmålet är obligatoriskt att skriva för samtliga studerande. Ett av proven måsta avläggas på lång nivå. HUTH-kurserna i engelska läses på lång nivå.

För att få avlägga studentprov bör man ha läst de obligatoriska kurserna i respektive ämne eller på annat sätt uppfylla tillräckliga kunskaper. Rekommendationen är därför att HUTH-studerande avlägger följande prov:

1.  Modersmål Obligatoriskt prov för alla
2. Engelska Prov på lång nivå
3. Matematik  
4. Samhällskunskap  
5. Geografi Möjligt 5:e prov för studerande som inleder HUTH-studier fr o m hösten 2020

Även andra studentexamnesprov kan komma ifråga. Prov i det andra inhemska språket, det vill säga finska kan ingå i examen och det är möjligt att också skriva extra prov i till exempel språk. Den studerande kan skriva prov i ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt (två stycken fr.o.m. 2022). Om studerande väljer att skriva prov som ej ingår i HUTH-studierna vid Ålands lyceum inhämtas kunskapen på egen hand.

Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar:

Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia, psykologi
Andra provdagen: Ev.luth. religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning, samhällskunskap

Information till vårdnadshavare

Ett infotillfälle om studentexamen för vårdnadshavare till HUTH åk 2 hålls 3.11 kl. 19:00.