Studentexamen för HUTH-studerande

Studerande som valt HUTH kan välja att avlägga studentexamen. Avlagd studentexamen ger ökade möjligheter att söka till utbildningar i hela världen. 

Studentexamen omfattar fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera valfria extra prov. Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår).

Modersmålet är obligatoriskt att skriva för samtliga studerande. Ett av proven måsta avläggas på lång nivå. HUTH-kurserna i engelska läses på lång nivå.

För att få avlägga studentprov bör man ha läst de obligatoriska kurserna i respektive ämne eller på annat sätt uppfylla tillräckliga kunskaper. Rekommendationen är därför att HUTH-studerande avlägger följande prov:

1.  Modersmål Obligatoriskt prov för alla
2. Engelska Prov på lång nivå
3. Matematik  
4. Samhällskunskap  

Även andra studentexamnesprov kan komma ifråga. Prov i det andra inhemska språket, det vill säga finska kan ingå i examen. Det är också möjligt att skriva extra prov i till exempel språk. Den studerande kan skriva prov i ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Om studerande väljer att skriva prov som ej ingår i HUTH-studierna vid Ålands lyceum inhämtas kunskapen på annat håll.

Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar:

Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia, psykologi
Andra provdagen: Ev.luth. religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning, samhällskunskap

Bilagor: