Studerandehälsan vid Ålands yrkesgymnasium

Skolans undervisning och verksamhet sporrar dig att ta ansvar för ditt eget välbefinnande och hälsa.

Du har rätt till kontinuerlig, gratis studerandevård via Studerandehälsan, som utgör en del av Ålands hälso- och sjukvård. Skolan samarbetar med Studerandehälsan och vårdnadshavarna för att förebygga otrygghet och främja trivsel och hälsa.

Studerandehälsan