Arbetskalender

Skolans arbetskalender innehåller viktig information om vad som händer under skolåret. Här hittar du periodvisa sammanställningar av bl a:

  • datum för provperiod och omtagning
  • datum för studentprov
  • datum för deadlines, t ex för tentamensansökan och anmälan till omtagning samt ändringar i schemat
  • temadagar
  • lovdagar

Observera att information om t ex deadlines inte finns i schemat i Wilma - du ansvarar själv för planering och revidering av din studieplan inom utsatta tider!