Ändring av studieplan, studieuppehåll eller studieavbrott

Ändring av studieplan

I gemensamma examensdelar bedöms inte studerande som ej fullföljer ett påbörjat delmål. Avbrottet noteras som avbrutet delmål i studiekortet. Studerande som har en frånvaro om 7 lektioner av 20 eller 10 lektioner av 30 får ett meddelande i Wilma av berörd lärare. Meddelandet går även till grupphandledare, studiehandledare och målsman. Avbrutna delmål schemaläggs på nytt vilket ofta leder till förlängd studietid och studier under ett fjärde läsår.

I gemensamma examensdelar kan en studerande ha högst två kompetenspoäng underkända i följd i ett och samma ämne för att få fortsätta med följande avsnitt. Av särskilda skäl kan undantag beviljas av rektor. Ändringar i studieplanen görs i samråd med studiehandledaren.

Studieuppehåll

Studieuppehåll kan beviljas upp till ett år efter åk 1. Under åk 1 kan uppehåll endast beviljas av särskilda orsaker så som sjukskrivning, värnplikt och föräldraledighet. Studieuppehåll kan beviljas upp till ett år i dessa specialfall. Studerande ska skriftligt anhålla om studieuppehåll genom att lämna in en särskild blankett till studiehandledaren.

Studieavbrott

Innan studierna avbryts ska den studerande ha en ingående diskussion med studiehandledaren. Efter det ska studeranden skriftligt anmäla studieavbrott genom att lämna in en särskild blankett till studiehandledaren.

Om den studerande inte är myndig ska vårdnadshavaren bekräfta att den studerande avbryter studierna. Studerande som inte slutfört sina studier inom fyra läsår anses ha avgått.