Hållbarhet

Hållbarhet

Sortera mera, 2022

Ålands gymnasium har köpt in nya kärl för sopsortering. Det handlar om skilda fack för matavfall, pant, plast och restavfall (brännbart).

De är utplacerade i alla skolhus, alltså på samtliga enheter. Ofta hittar du dem vid entrén. På Ålands lyceum finns sopkärl vid entrén, restaurang Oasen och våningen ovanför biblioteket. På Östra Skolgatan 2 vid ingången, på Strandgatan 1 vid kansliet, på Sjöfart vid matsalen Seaside och Neptunigatan 19 har sopkärl vid huvudentrén och även vid fordonsprogrammet.

På sopkärlen finns olika färger och symboler så att det ska bli ännu lättare att sortera rätt.

- Det ska vara roligt att sortera och slänga sopor. De flesta säger att de är riktigt fina, säger städarbetsledare Ann-Sofie Nordman.

Städarna har uppgiften att tömma sopkärlen.

- Vi börjar såhär och så får vi se om vi behöver köpa in nya till nästa läsår, säger Ann-Sofie.

Återvinningslösningar i Norr Ab levererar sopkärlen, läs mer på Sortify.se.

Vi fortsätter väga maten som slängs, 2023

Hållbarhetsgruppen vid Ålands lyceum har tidigare vägt matsvinnet i restaurang Oasen.

- Vågen gick sönder och vi har nu sett att svinnet ökar igen. Vi har nu köpt in nya vågar och väger nu matsvinnet i både Oasen och Seaside, säger Dan Haldin, medlem i hållbarhetsgruppen.

Så tänk på hur mycket mat du tar på tallriken - ta gärna lite mindre och gå en extra gång.  Tillsammans minskar vi matsvinnet!