Läsåret på Ålands yrkesgymnasium

Läsåret är indelat i fem perioder.

Se menyn för information om praktiska saker som berör det aktuella läsåret.