Praktisk information

Måltider

Skolans restaurang Oasen håller öppet kl. 10:30 - 12:15.
Lunch serveras i tre matlag:

  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 period 5
Matlag 1:
kl. 10:55-11:30
  HUTH åk 1 HUTH åk 1 HUTH åk 1 HUTH åk 1
Matlag 2:
kl. 11:25-11:55
  HUTH åk 2 HUTH åk 2    
Matlag 3:
kl. 11:40-12:10
HUTH åk 3     HUTH åk 2 HUTH åk 2

Specialkost

Om du behöver specialkost pga. allergi el.dyl. ska du meddela detta till kökspersonalen.

Skåp under HUTH-perioderna

Studerande, i första hand de vars utbildningsprogram inte finns på Östra skolgatan, har tillgång till ett eget skåp som går att låsa. Nyckeln delas ut av lyceets kansli i början av HUTH-perioden mot en avgift på 15 €. Avgiften återlämnas då nyckeln lämnas tillbaka.

  • OBS! Eftersom antalet skåp är begränsat måste skåpnyckeln lämnas tillbaka direkt då den sista HUTH-perioden är slut!

Studerande ska hålla pengar och andra värdesaker inlåsta i sitt skåp, då risken för stöld är stor. Skolan ansvarar inte för försvunna pengar eller värdesaker.

Tidsramar

Ålands lyceum är en stor arbetsplats med sina cirka 450 studerande och cirka 60 anställda. För att skolvardagen ska löpa är det av största vikt att följa fastställda tider, det vill säga deadlines. Sista datum för inlämningsuppgifter, sjukanmälningar, anmälan till studentexamensprov, omtagningar o.dyl. måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, ett gott råd är därför att inte förlita sig på den absolut sista inlämningsdagen.

Skolbyggnaden

Nedan hittar du länk till kartor över Ålands lyceum på Västra skolgatan 2. Klassrummens namn och numrering finns också i Wilma, och i schemat ser du var du har lektion.

Skolans dörrar är öppna mellan kl. 7:00 och 16:15, men studerande får vistas i byggnaden fram till kl. 18:00.

Biblioteket

Skolans bibliotek, Bibliotheca, är tillgängligt för de studerande under hela skoldagen. Läs mer via länken nedan!