Praktisk information

Om du under din HUTH-period har frågor som gäller det praktiska vid Ålands lyceum vänligen ta kontakt med:

Rektor Marcus Koskinen-Hagman
Kanslisekreterare Katarina Cederroos
Bibilotekarie Virginija Steiner
IKT-handledare Cecilia Valve

Måltider

Skolans restaurang Oasen håller öppet kl. 10.30 - 12.15.
Lunch serveras i tre matlag.

 • Matlag 1: kl. 10.55 - 11.30
 • Matlag 2: kl. 11.25 - 11.55
 • Matlag 3: kl. 11.40 - 12.10
 • Period 1

  Matlag 2: ÅK2 + HUTH ÅK2

  Matlag 3: ÅK3 + HUTH ÅK3

  Period 2

  Matlag 1: ÅK1 + HUTH ÅK1

  Matlag 2: ÅK2 + HUTH ÅK2

  Period 3

  Matlag 1: ÅK1 + HUTH ÅK1

  Period 4

  Matlag 1: ÅK1 + HUTH ÅK1

  Matlag 2: ÅK2 + HUTH ÅK2

  Period 5

  Matlag 1: ÅK1 + HUTH ÅK1

  Matlag 2: ÅK2 + HUTH ÅK2

Specialkost

Om du behöver specialkost p.g.a. allergi el.dyl. ska du meddela detta till kökspersonalen.

Skåp under HUTH-perioderna

De studerande, i första hand de vars utbildningsprogram inte finns på Östra skolgatan, har tillgång till ett eget skåp som går att låsa. Nyckeln delas ut av kansliet i början av HUTH-perioden mot en avgift på 15 €. Avgiften återlämnas då nyckeln lämnas tillbaka.

 • OBS! Eftersom antalet skåp är begränsat måste skåpnyckeln lämnas tillbaka direkt då HUTH-perioden är slut!

Studerande ska hålla pengar och andra värdesaker inlåsta i sitt skåp, då risken för stöld är stor. Skolan ansvarar inte för försvunna pengar eller värdesaker.

Tidsramar

Ålands lyceum är en stor arbetsplats med sina cirka 450 studerande och cirka 60 anställda. För att skolvardagen ska löpa är det av största vikt att följa fastställda tider, det vill säga deadlines. Sista datum för inlämningsuppgifter, sjukanmälningar, anmälan till studentexamensprov, omtagningar o.dyl. måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, ett gott råd är därför att inte förlita sig på den absolut sista inlämningsdagen.

Nedan hittar du länkar till ytterligare information om läsåret!

Bilagor: