Provperiod och utvärdering för HUTH

Varje period avslutas med en provperiod. Under provperioden följer du ett annat schema än under resten av perioden.

Schemat innehåller:

  • förberedande lektioner
  • provtid

Schemat för provperioden finns i Wilma.

Utvärdering

HUTH-studerande tar del av utvärdering, dvs provresultat och kursvitsord, digitalt. Det innebär att läraren informerar dig om hur det gått i prov och kurs genom att e-posta eller på annat sätt förmedla resultaten via lärplattform el.dyl.. Du ges också möjlighet att utvärdera kursen, dvs ge feedback genom att fylla i en enkät i Wilma. Det är ditt ansvar att kontrollera prov- och kursvitsord i tid så att du vid behov hinner anmäla dig till eventuell omtagning!

Läraren tillgänglig för frågor om utvärdering, prov mm.

Om du har frågor eller funderingar som berör bedöming, provresultat mm. finns läraren tillgänglig vissa tider. Av schematekniska skäl berör detta inte alla balkar, utan för vissa kurser måste du ta kontakt med läraren och komma överens om ni behöver träffas eller kan reda ut oklarheter t.ex. per e-post.

Läraren informerar sina studerande om dessa tillfällen senast på provdagen (de är inte insatta i något schema eftersom tillfällena är frivilliga). I ditt schema ser du en siffra framför kursen du gått: detta är balkens nummer!

Period Tillgänglig för frågor i provperioden Inget inbokat tillfälle, alla frågor utreds individuellt Tillgänglig för frågor på onsdagens infotimme från kl. 14:30
1 on 7.10:
balk 4 kl. 12:50-13:20
balk 6 kl. 13:30-14:00
balk 2, 5 on 14.10: balk 8, 7, 1
2 ti 1.12:
balk 5 kl. 12:50-13:20
balk 7 kl. 13:30-14:00
balk 8, 2 on 9.12: balk 4, 1, 6
3 ti 9.2:
balk 4 kl. 12:50-13:20
balk 7 kl. 13:30-14:00
balk 8, 2 on 17.2: balk 6, 1, 5
4 Ändrat pga distansstudier och reviderad provperiod på lyceet Enligt överenskommlese med läraren Enligt överenskommlese med läraren
5 må 31.5:
balk 8 kl. 13:00-13:30
ti 1.6: balk 6 kl. 13:00-13:30
on 2.6: balk 2 kl. 12:00-12:30
balk 5, 4, 1  

Det är vikigt att du håller koll på dina studieresultat i Wilma och eventuell e-post från dina lärare!

Om du varit sjuk under provperioden eller blir underkänd i en kurs måste du anmäla dig till omtagningstillfället på lyceet. Läs mer om Omtagning via länken i menyn!

I tabellen nedan ser du vilka datum som gäller för bedömning/utvärdering samt omtagning:

Period Kursutvärderingen klar / meddelas studerande senast Anmälan till omtagning / deadline Omtagning
1 13.10.2020 21.10.2020 kl. 15:00 26.10.2020 kl. 16:10
2 8.12.2020 11.12.2020 kl. 15:00 16.12.2020 kl. 15:30
3 16.2.2021 OBS: nytt datum! 18.2.2021 kl. 15:00 4.3.2021 kl. 16:10
4 20.4.2021 23.4.2021 kl. 15:00 28.4.2021 kl. 15:30
5 3.6.2021 7.6.2021 kl. 12:00 10.6.2021 kl. 09:00