digiprov

Provperiod och utvärdering för HUTH

Varje period avslutas med en provperiod. Under provperioden följer du ett annat schema än under resten av perioden.

Schemat innehåller:

  • förberedande lektioner
  • provtid

Schemat för provperioden finns i Wilma.

Utvärdering

HUTH-studerande tar del av utvärdering, dvs provresultat och studieavsnittsvitsord, digitalt. Det innebär att läraren informerar dig om hur det gått i prov och studieavsnitt genom att e-posta eller på annat sätt förmedla resultaten via lärplattform el.dyl.. Du ges också möjlighet att utvärdera studieavsnittet, dvs ge feedback genom att fylla i en enkät i Wilma.

  • Det är ditt ansvar att kontrollera prov- och studieavsnittsvitsord i tid så att du vid behov hinner anmäla dig till eventuell omtagning!

Läraren tillgänglig för frågor om utvärdering, prov mm.

Om du har frågor eller funderingar som berör bedömning, provresultat mm. finns läraren tillgänglig vissa tider. Av schematekniska skäl berör detta inte alla balkar, utan för vissa studieavsnitt måste du ta kontakt med läraren och komma överens om ni behöver träffas eller kan reda ut oklarheter tex. per e-post.

Läraren informerar sina studerande om dessa tillfällen senast på provdagen (de är inte insatta i något schema eftersom tillfällena är frivilliga) men du kan se upplägget i tabellen nedan. I ditt schema ser du en siffra framför studieavsnittet du gått: detta är balkens nummer!

Period Tillgänglig för frågor i provperioden Inget inbokat tillfälle, alla frågor utreds individuellt Tillgänglig för frågor på onsdagens infotimme från kl. 14:30
1 on 2.10:
balk 1 kl. 13:00-13:30
balk 5 kl. 13:30-14:00
balk 6, 2 on 9.10: balk 4, 8, 7
2 ti 26.11:
balk 4 kl. 13:00-13:30
balk 7 kl. 13:30-14:00
balk 8, 2 on 4.12: balk 1, 6, 5
3 må 3.2:
balk 4 kl. 13:00-13:30
balk 8 kl. 13:30-14:00
balk 5, 7 on 12.2: balk 1, 6, 2
4 on 2.4:
balk 1 kl. 13:00-13:30
balk 5 kl. 13:30-14:00
balk 8, 2 on 9.4: balk 8, 4, 7
5 ti 27.5:
balk 8 kl. 12:00-12:30
balk 4 kl. 12:30-13:00
balk 7, 1, 2, 6, 5  

Kom ihåg!

  • Det är viktigt att du håller koll på dina studieresultat i Wilma och eventuell e-post eller andra meddelanden från dina lärare!
  • Om du varit sjuk under provperioden eller blir underkänd i ett studieavsnitt måste du anmäla dig till omtagningstillfället på lyceet. Läs mer om Omtagning av HUTH-prov via länken i menyn!

I arbetskalendern ser du vilka datum som gäller för bedömning/utvärdering samt omtagning!