Studeranderådet

Studeranderådsmedlemmarna väljs varje läsår inom period 1. Alla basgrupper har en representant i studeranderådet. 

Studeranderådet ombesörjer val av studeranderepresentant till Ålands gymnasiums styrelse samt utser representanter till skolans ledningsgrupp och andra grupper.

Studeranderådets mål är att se till studerandes intressen och genom olika beslut och projekt öka trivseln i skolan. Studeranderådets verksamhetsplan beskriver vad som sker under läsåret: Du hittar den aktuella planen under Studeranderådets styrdokument!