Bedömning

Bedömning av lärande pågår under hela studietiden och i alla lärandesituationer. Syftet med bedömningen är att leda och sporra dig som studerande i dina studier och att utveckla din förmåga att själv bedöma dina studieframgångar.

Vitsordsskalan är 1-5 i Ålands yrkesgymnasium och 5-10 i Ålands lyceum. I tabellen nedan kan du själv jämföra de olika vitsordsskalorna med varandra.

Vitsordsskala

1 - 3 ( tidigare bedömning) 1-5 5 - 10
Berömlig 3  Berömliga 5 Utmärkt 10, berömlig 9
God 2 Goda 4,3 God 8, nöjaktig 7
Nöjaktig 1  Nöjaktiga 2,1 Försvarlig 6, Hjälplig 5

Avbrutet studieavsnitt

Studerande som ej fullföljer ett påbörjat studieavsnitt bedöms inte. Avbrottet noteras som avbrutet studieavsnitt i studiekortet (A).

Studerande som har en frånvaro om 7 lektioner av 20 eller 10 lektioner av 30 får ett  meddelande i Wilma av berörd lärare om att pågående kurs riskerar att bli avbruten. En avbruten kurs kan inte kompletteras utan måste gås om. Meddelandet går även till grupphandledare, studiehandledare och vårdnadshavare.