Informationskanaler

Ålands lyceum är en stor arbetsplats där du tar eget ansvar för att hålla dig à jour med vad som är på gång.

E-post

E-posten är lyceets huvudsakliga informationskanal där du tar kontakt med lärare, studidehandledare och skolans övriga personal. Du läser din e-post dagligen.

Informations-TV

Skolans informations-tv informerar om vad som är på gång under veckan. TV:na är placerade vid de södra och östra ingångarna samt i korridorerna i röda kuben. Ta dig tid att läsa vad som står på dem.

Skolans webbplats

På webbplatsen finns uppgifter om Ålands lyceum samt länkar till information om bl.a. antagningsförfarandet, Ålands yrkesgymnasium samt myndigheten Ålands gymnasium.

Wilma

Wilma är lyceets skoladministrationsprogram och här finns information om

 • Schema
 • Studieprestationer
 • Lektionsanteckningar (frånvaro)
 • Kursbricka
 • Läroplan (kursbeskrivningar mm.)
 • Uppgifter om basgrupper och studerande
 • Uppgifter om lärare och deras schema
 • Salar (uppgifter om lediga rum)
 • Blanketter (medeltal, studentprovsanmälningar och -resultat mm.)
 • Enkäter (utvärdering av kurser mm.)
 • Formulär för sjukanmälan av omyndig studerande 

Lärplattformen Itslearning

Lärplattformen Itslearning används i undervisningen.