Informationskanaler

Ålands lyceum är en stor arbetsplats där du tar eget ansvar för att hålla dig à jour med vad som är på gång.

E-post

E-posten är lyceets huvudsakliga informationskanal där du tar kontakt med lärare, studiehandledare och skolans övriga personal. Du läser din e-post dagligen.

Lärplattformen Itslearning

Lärplattformen Itslearning används i undervisningen. Här hittar du all information från dina lärare som berör just dina studier.

Studnet

På Studnet finns uppgifter om allt som berör din skolvardag i Ålands lyceum samt länkar till information om bl.a. antagningsförfarandet, Ålands yrkesgymnasium samt myndigheten Ålands gymnasium. Lär dig söka information via de olika menyerna och använd sökfunktionen: 

 • Allt du behöver veta om system, regler och praktiska detaljer finns här!

Wilma

Wilma är lyceets skoladministrationsprogram och vår kommunikationskanal med hemmet. Här finns information om

 • Schema
 • Studieprestationer
 • Lektionsanteckningar (frånvaro)
 • Formulär för sjukanmälan av omyndig studerande
 • Kursbricka
 • Läroplan (ämnesbeskrivningar mm.)
 • Uppgifter om basgrupper och studerande
 • Uppgifter om lärare och deras schema
 • Salar (uppgifter om lediga rum)
 • Blanketter (medeltal, studentprovsanmälningar och -resultat mm.)
 • Enkäter (utvärdering av undervisningen mm.)

Din vårdnadshavare kan se informationen i Wilma så länge du är minderårig, därefter kan du ge samtycke till fortsatt insyn genom att själv i Wilma kryssa i detta på blanketten "Uppgifter om studierna".

Informations-TV

Skolans informations-tv informerar om vad som är på gång under veckan. TV-skärmarna är placerade vid de södra och östra ingångarna samt i korridorerna i röda kuben.

 • Ta dig tid att läsa vad det står och hör av dig till Jenny Polviander om du vill lägga upp information om något som händer i skolan.