Informationskanaler

Ålands lyceum är en stor arbetsplats där du tar eget ansvar för att hålla dig à jour med vad som är på gång.

E-post

E-posten är lyceets huvudsakliga informationskanal där du tar kontakt med lärare, studiehandledare och skolans övriga personal. Du läser din e-post dagligen.

Informations-TV

Skolans informations-tv informerar om vad som är på gång under veckan. TV:na är placerade vid de södra och östra ingångarna samt i korridorerna i röda kuben. Ta dig tid att läsa vad som står på dem.

Studnet

På Studnet finns uppgifter om Ålands lyceum samt länkar till information om bl.a. antagningsförfarandet, Ålands yrkesgymnasium samt myndigheten Ålands gymnasium.

Lär dig söka information via de olika menyerna och använd sökfunktionen: allt du behöver veta om system, regler och praktiska detaljer finns här!

Wilma

Wilma är lyceets skoladministrationsprogram och här finns information om

 • Schema
 • Studieprestationer
 • Lektionsanteckningar (frånvaro)
 • Kursbricka
 • Läroplan (kursbeskrivningar mm.)
 • Uppgifter om basgrupper och studerande
 • Uppgifter om lärare och deras schema
 • Salar (uppgifter om lediga rum)
 • Blanketter (medeltal, studentprovsanmälningar och -resultat mm.)
 • Enkäter (utvärdering av kurser mm.)
 • Formulär för sjukanmälan av omyndig studerande

Din vårdnadshavare kan se informationen i Wilma så länge du är minderårig, därefter kan du ge samtycke till fortsatt insyn genom att själv i Wilma kryssa i detta på blanketten "Uppgifter om studierna".

Lärplattformen Itslearning

Lärplattformen Itslearning används i undervisningen. Här hittar du information från dina lärare som berör just dina kurser.