Stöd i studierna

Om du på grund av sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats. Kontakta din lärare snarast!

Kontinuerligt stöd

Skolan erbjuder även kontinuerligt stöd i främmande språk, matematik och svenska.

Om ämnesläraren anser att du skulle ha nytta av stöd i dessa ämnen diskuterar hen frågan med dig under pågående period. Läraren klargör vilka stödåtgärder som erbjuds och du kan därefter kontakta din studiehandledare för att t.ex. lägga till en stödkurs i schemat.

Läs mer via relevant underrubrik i menyn.