Sjukanmälan Ålands lyceum

Omyndig studerande

Vid sjukdom meddelar omyndig studerandes vårdnadshavare skolan antingen via Wilma (fliken Lektionsanteckningar - Meddela om frånvaro),  Wilma appen eller skolans kansli per telefon (tfn. 018-536 300) senast kl. 12:00 vid varje dags sjukfrånvaro.

Myndig studerande

Frånvaroanmälan görs per telefon till skolans kansli (tfn.018-536 300) senast kl. 12:00 vid varje dags sjukfrånvaro.

Observera följande:

  • Sjukanmälan ska göras varje dag vid flera dagars sjukfrånvaro.
  • Sjukdom ska redovisas på ett tillförlitligt sätt (t.ex. anmälan i Wilma) och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro ska ett skriftligt intyg lämnas till lyceets kansli senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan. Intyget ska vara utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare.
  • Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar.
  • Sjukanmäld studerande har inte rätt att delta i examinationstillfälle samma dag, ex. omtagningstillfällen.

Läs här om hur sjukanmälan vid examinationstillfälle går till!