Sjukdom vid examinationstillfälle

Om du är sjuk vid föredrag, uppsats, prov mm. ska detta verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare. Sjukanmälan görs på vanligt sätt till kansliet - se underrubriken "Sjukfrånvaro".

  • Intyget ska överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att du återvänt till skolan efter sjukfrånvaron.
  • Om du varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har vederbörligt sjukintyg har du förverkat din rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget mm.

Om du drabbas av sjukdom i provperioden måste detta anmälas till skolans kansli per telefon samma dags morgon kl. 8:00 – 9:00.

  • Om du anmält sjukfrånvaro på vederbörligt sätt har du rätt att delta i ett omtagningtillfälle för att avlägga prov el.dyl. Läs mer under "Studier", underrubrik "Omtagning".
  • Om sjukanmälan inte har skett i vederbörlig ordning räknas detta som frånvaro utan giltig orsak.