Sjukdom vid examinationstillfälle

Sjukdom vid examinationstillfällen, dvs bedömda moment så som t.ex. föredrag, uppsats eller prov (under perioden eller i provperioden) ska verifieras på följande sätt:

  • Omyndig studerandes vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro i Wilma eller per telefon till skolans kansli före kl. 12:00. Inget skriftligt intyg krävs. Om myndig studerande sjukanmälts av vårdnadshavaren krävs inte heller skriftlig intyg.
  • Myndig studerande som själv anmält sin sjukfrånvaro per telefon till skolans kansli före kl. 12:00 ska till sin lärare lämna in skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget ska överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Studerande som varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har vederbörligt sjukintyg har förverkat sin rätt att delta i nytt utvärderingstillfälle (omtagning).
  • Observera att sjukanmäld studerande inte har rätt att delta i examinationstillfälle samma dag, ex. omtagningstillfällen.

Vad händer sedan?

  • Om du anmält sjukfrånvaro på vederbörligt sätt har du rätt att delta i ett omtagningtillfälle för att avlägga prov el.dyl. Läs mer under "Studier", underrubrik "Omtagning". För omtagning av kortare moment (förhör o.dyl.), kontaka läraren för diskussion!
  • Om du varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har anmält frånvaro på vederbörligt sätt eller lämnat in eventuellt sjukintyg inom utsatt tid, räknas detta som frånvaro utan giltig orsak. Då har du förverkat din rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget mm. Prestationen bedöms sålunda som underkänd.