Vilka studier krävs för att skriva studentprov?

Deltagande i studentexamen förutsätter att du har läst de obligatoriska kurserna/modulerna i det ämne du vill skriva, med några undantag:

  • Om provet i ett främmande språk bygger på en lärokurs som inte innehåller obligatoriska studier kan du delta i provet efter att ha läst tre kurser/moduler (minst 6 sp).

Som regel gäller ändå att ju fler kurser/moduler du har läst, desto bättre förberedd är du!

Studentexamensproven innehåller frågor från såväl obligatoriska som valfria nationella studier och därför rekommenderas det att du avlagt åtminstone följande nationella kurser/moduler om du planerar skriva ett specifikt ämne:

  LP2016 LP2021
Ämne Nationella kurser Lyceets egna kurser* Nationella moduler Lyceets egna moduler*
Svenska och litteratur SV01-SV06, SV07, SV08, SV09   SV1-8 + SV9, SV10, SV11 SV14, SV15
Engelska ENG01-ENG06, ENG07, ENG08 ENG09, ENG10 ENG1-6 + ENG7, ENG8 ENG9, ENG10
Finska FIA01-FIA06, FIA07
FIF01-FIF07, FIF10
FIF08, FIF09 FIA1-6 + FIA7
FIF1-7 + FIF10
FIF8, FIF9
Korta språk t.o.m. kurs 8 FR09-10, SP09-10, TY09-11 t o m FR8/SP8/TY8 FR9-11, SP9-SP11, TY9-11
Matematik MK01-MK06, MK07, MK08
eller
ML01-ML10, ML11, ML12, ML13
MK09
eller
ML14, ML15
MK1-7, MK8, MK9
eller
ML1-9, ML10, ML11, ML12
MK10
eller
ML13, ML14
Biologi BI01-BI05 BI06 BI1-3, BI4, BI5, BI6  
Filosofi FIL01-FIL04   FIL1-4  
Fysik FYL01-FYL07 FYL08, FYL09 FY1-8 FY9, FY10
Geografi GEO01-GEO04   GE1-4  
Historia HI01-HI06 HI07, HI08, HI09, HI10, HI11 HI1-6 HI7, HI8, HI9, HI10, HI11
Hälsokunskap HÄ01-HÄ03   HÄ1-3  
Kemi KEL01-KEL05 KEL06, KEL07, KEL08 KE1-6 KE7, KE8, KE9
Livsåskådning LIV01-LIV06   LIV1-6  
Psykologi PSY01-PSY05 PSY06, PSY07 PSY1-5 PSY6, PSY7, PSY8
Religion REL01-REL06   REL1-6  
Samhällslära SK01-SK04 SK05 (obligatorisk), SK06 SK1-4 SK5 (obligatorisk), SK6

* Lyceets kurser/moduler är valfria men fördjupar din förståelse för ämnet. I vissa ämnen avviker också innehållet i studierna enligt den åländsk läroplanen från innehållet i motsvarande kurs/modul enligt fastländsk läroplan, så diskutera gärna med berörda ämneslärare om hur du förbereder dig på bästa sätt inför studentexamensproven!