E-post, kalender, kontakter

Alla studerande får en personlig e-postadress när de börjar studera hos oss. Säkrast är att använda sig av sina användarsiffror enliggt följande användarsiffror@gymnasium.ax. Oftast fungerar även rnamn.efternamn@gymnasium.ax men det finns undantag.

Det finns tre sätt att komma åt sin e-postlåda inom Ålands gymnasium.

  1. Via Groupwise-programmet som finns installerat på alla datorer i skolan.
  2. Via Webbmailen, se nedan under länkar
  3. Genom att synka e-post, kalender och kontakter till din telefon eller surfplatta via vår Mobilitytjänst. Du hittar en lathund nedan under länkar.

Hur länge har jag tillgång till min e-postadress?

Använd inte skolans e-postadress för att registrera dig till digitala tjänster som du kan behöva även om du slutar studera inom Ålands gymnasium.

  • Studerandes e-postadresser raderas två månader efter avlagd examen.
  • Studerande som avbryter sina studier får sina e-postadresser raderade inom två veckor efter den sista studiedagen.