Avgiftsfri gymnasieutbildning

Information om avgiftsfri gymnasieutbildning

Vad är nytt?

Undervisningen var redan tidigare avgiftsfri. Nu är även alla läromedel, digitala verktyg och annat studiematerial samt arbetsredskap, arbetskläder och arbetsmaterial som behövs i undervisningen avgiftsfria. Den avgiftsfria undervisningen innefattar också nödvändiga skolresor och tillräcklig kost.

Vem gäller avgiftsfriheten?

  • Avgiftsfriheten gäller de studerande som övergår från den grundläggande utbildningen till gymnasieutbildning (vanligtvis som 16-åringar).
  • Avgiftsfriheten gäller även studerande som har fyllt 18 år om det gäller de första studierna på gymnasienivå.
  • På gymnasienivå gäller rätten till avgiftsfri utbildning till utgången av det kalenderår den studerande fyller 20 år.

 Avgiftsfriheten kan förlängas på ansökan till Ålands gymnasium.

Vilken typ av information finns i dokumentet?

I dokumentet hittar du information om avgiftsfriheten till exempel om måltider, skolresor och datoranskaffningar . Det finns även information om ersättningsskyldighet, ansvar om arbetskläder samt utrustning och avgiftsfria studentprov.