Lektionssalar

Information om lektionssalarnas utrustning och schema över tillgänglighet finns i Wilma, fliken Salar.

  • OS förkortning för Östra skolgatan
  • VS förkortning för Västra skolgatan
Alcoy VS037
Aleksis VS038
Arkimedes VS022
Atleten VS133
Auditoriet May Flodin OS430
Avogadro VS012
Bill Gates VS035
Cellen VS204
Clio VS320
Cogito VS321
Credo VS039
Einstein VS026
Eniac VS048
Galilei VS023
Ganesha VS217
Goethe VS042
Guy VS036
Hörsal VS005
Joel VS033
Lilla auditoriet Sofie Mannerheim OS429
Mark Twain VS041
Mimer VS319
Molekylen VS206
Newton VS024
Picasso VS312
Queen Victoria VS040
Sally VS032
Sir Winston VS043
Sofia VS216
Superego VS049
Syntesen VS014
Thalia VS030
Ulla-Lena VS034
Valdemar VS035
Volga VS215