Försäkringar

Alla studerande vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium har försäkringsskydd via skolan enligt följande:

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller:

  • under den egentliga skoltiden, det vill säga under undervisning, på raster samt vid deltagande i av skolan anordnade gemensamma idrottsevenemang, exkursioner, besök på utställningar, museér etc som sker inom ramen för skolans undervisningsplan.
  • under resa till och från skolan (rakaste vägen). (om resan företas med motorfordon gäller trafikförsäkringen i första hand)
  • vid olycksfall i samband med praktiskt arbete i skolan och på praktik. Försäkringen gäller på Åland, Finland och Sverige. För resor längre bort behöver en reseförsäkring tecknas. 

Vid praktikplatser utomlands är det en fördel om du som studerar skaffar ett EU-försäkringskort eftersom studerande med kortet är berättigade att få vård även för eventuella sjukdomar. Ålands gymnasium har försäkringsskydd även för vuxenstuderande och kursdeltagare vid Ålands yrkesgymnasium.

Vårdkostnader och mediciner

Vårdkostnader och mediciner ersätts till ett visst belopp per olycksfall och gäller endast offentlig vård för läkarbesök och fysioterapi.

Ansvarsförsäkring under lärande i arbete

Ålands gymnasium har tecknat ansvarsförsäkring för alla studerande som fullgör sitt lärande i arbete (LIA). Denna försäkring täcker skador upp till 85.000€. Försäkringen gäller i hela världen, exkl. USA och Kanada. Försäkringen täcker ej under fritid, så egen ansvarsförsäkring rekommenderas. Försäkringen är subsidiär, det vill säga faller ut om ingen annan försäkring finns.

Reseförsäkring

Skolan har reseförsäkring för studerande som tillsammans med lärare åker på studiebesök eller studieresa som en del av utbildningen och som ej omfattas av gruppolycksfallsförsäkringen. 

Har de studerande redan en fortlöpande reseförsäkring egäller den även för resor anordnade av skolan. Villkoren är samma oberoende av vem som tecknar reseförsäkring. Studiekoordinatorerna ordnar med reseförsäkring för dem som saknar en. 

Trafikförsäkring

Alla fordon som ägs av Ålands gymnasium har en giltig obligatorisk trafikförsäkring. Den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter personskador, såväl förare som passagerare, samt sakskador för den som inte är skyldig till skadan.

Ålands gymnasium ersätter alla skador på fordon som framförts under arbetsdagen som en del av det arbete eller den undervisning som bedrivs i skolorna. Arbetstagare eller lärare som kört fordonet är inte personligt skyldig att ersätta sakskadorna såvida det inte är fråga om grov ovarsamhet i trafik eller onykterhet.