Sjukanmälan via Wilma Ålands yrkesgymnasium

Omyndig studerande

Vårdnadshavare sjukanmäler den studerande enklast via Wilma. 

Myndig studerande

Frånvaroanmälan görs per telefon till skolans kansli. Se Länkar för telefonnummer.

Observera följande:

  • Sjukanmälan ska göras varje dag vid flera dagars sjukfrånvaro.
  • Sjukdom ska redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro ska ett skriftligt intyg lämnas till skolans kansli senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan. Intyget ska vara utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare.
  • Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar.